Avatar for mqmalik
تو مشغولی به حسن خود ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌چه غم داری ز کار ما؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌که هجرانت چه می‌سازد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌همی با روزگار ما؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place