Avatar for mqmalik
مست جنون ~ علیرضا شهاب —— مرا گویی که رایی من چه دانم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ چنین مجنون چرایی من چه دانم
Comment
++ ‎· SaeedVasi
Comment
منم در موج دریاهای عشقت / مرا گویی کجایی؟ من چه دانم؟ ‎· SaeedVasi

2015-2018 Mokum.place