رفیع » posted to رفیع and musicistan
رفیع نمیدونم چرا این گزینه U برای ما غیر فعال شده! فقط یکبار وصل شدیم به وی کی و بعد وی کی رو پاک کردم. کش مرورگر رو هم پاک کردم . درست نشد ‎- Mamad
دمت گرم رفیع. خیلی خوب بود. ‎- meysam
@mirzaie: نمیدونم والا، با یه مرورگر دیگه هم امتحان کن. ‎- رفیع
@meysam: خواهش ‎- رفیع
@geminorum: برای من و نیما کلیک همزمان خراب شد :)) فکر کنم سهمیه مون ته کشید :)) ‎- Mamad