ولکام تو نیو فرفر نونی خانوم، ولکام
ولکام :ی ‎- HΛMΞD PiANiST
خوش کردی آمدن اینجا ‎- مـِـهدی❆
چقد شبیه اون مرحومه:)) ‎- نونی
نوووووونییییی .کی رسیدی؟ ‎- وحید معمولی
ئههههه معمولیییییی خودتییییی..جییییغغغغ تازه رسیدم..دیدی از اول شروع کردیم.دیدی اومدیم لول یک باز:))) ‎- نونی
آره یه دور تموم کردیم الان دوباره از اول :)) ‎- وحید معمولی
نونی خانوم :دی سلای سلای ‎- Roozhin
روجینز:* ‎- نونی