ولکام تو نیو فرفر نونی خانوم، ولکام
ولکام :ی ‎· HΛMΞD PiANiST
خوش کردی آمدن اینجا ‎· مـِـهدی❆
چقد شبیه اون مرحومه:)) ‎· نونی
نوووووونییییی .کی رسیدی؟ ‎· وحید معمولی
ئههههه معمولیییییی خودتییییی..جییییغغغغ تازه رسیدم..دیدی از اول شروع کردیم.دیدی اومدیم لول یک باز:))) ‎· نونی
آره یه دور تموم کردیم الان دوباره از اول :)) ‎· وحید معمولی
نونی خانوم :دی سلای سلای ‎· Roozhin
روجینز:* ‎· نونی