وای وای جمله شب بخیر معروفمو بگووو..جیییغ طفلی این چند وقت فراموش شده بود دیگه:دی