آقا من نمیتونم شماها خیلی حرف میزنید...یا منم قبلا اینجوری بودم؟یا چی؟ خراب شدم فکنم