فرفر جیییغ...چطورین دوس جونیا عجقولیا.. بوچ بوچ:)))
اییخخخ خودم از فیدم حالم بد شد:)) ‎· نونی
درود :) پس آواتارت کو ؟ از ستینگ بذار :) سوال داشتی و استایل و اینا بیا اینجا : https://mokum.place/help ‎· Mamad
چ خارجی شد یهو..هلپ سنتر هم داریم ^-^... آواتار سخته با لپ تاپ بیام بعد:)) ‎· نونی