شام چی بپزم؟ ی چیز راحت:/
میتونی چیزی بخوری؟ اسمایلی نجات:)) ‎· Siavash keshmiri
خیلییییی آدمای بی عدبیاتی هستین همتون:))) ‎· نونی
:))) واقعا ‎· Nejat
:))))) ‎· Nejat
نجات خانوم خجالت بکش:)) ‎· نونی