شام چی بپزم؟ ی چیز راحت:/
میتونی چیزی بخوری؟ اسمایلی نجات:)) ‎- Siavash keshmiri
خیلییییی آدمای بی عدبیاتی هستین همتون:))) ‎- نونی
:))) واقعا ‎- Nejat
:))))) ‎- Nejat
نجات خانوم خجالت بکش:)) ‎- نونی