‏امروز تو شرکت جلسه بزرگان بود،اتاق جلسه خیلی خطرناک بود نمیشد بش نزدیک شد حتی یوقت برق میگرفتت:))