چرا آواتار دار نشدم پس؟ تو این سایته اواتار دارم که؟
ما که الان میبینم ‎- Dr.RoHo
داری که وسط جاده ای ‎- sousan
داری ‎- hadi
برو تو سیتینگ اونجا میتونی آوتار بگذاری ‎- جولیا پندلتون
هورا اومد:] دیر اومد البته:دی ‎- نونی
داری ‎- mostafa
داري خيلي هم خوبه :دي ‎- 3pid
سوسن سپیده بوس:* ‎- نونی