چرا آواتار دار نشدم پس؟ تو این سایته اواتار دارم که؟
ما که الان میبینم ‎· Dr.RoHo
داری که وسط جاده ای ‎· sousan
داری ‎· hadi
برو تو سیتینگ اونجا میتونی آوتار بگذاری ‎· جولیا پندلتون
هورا اومد:] دیر اومد البته:دی ‎· نونی
داری ‎· mostafa
داري خيلي هم خوبه :دي ‎· 3pid
سوسن سپیده بوس:* ‎· نونی