چرا عکس آپلود نمیشه؟
خسته س ‎· Hadi.Yalin
شماها چجوری میذارین پس ایشش ‎· نونی
درست شد الان :دی ‎· Hamed
آپلود میشه .. مشکلی نداره ! ‎· Caspian
شاید من چون با گوشیم؟ ‎· نونی
یه همچین پیغامی میده : You have 1 image files processing. Please wait a few seconds. Global queue size for images ‎· Caspian
فکر کنم محدودیت زمانی داره واسه آپلود عکس ! ‎· Caspian
هوووم شاید ‎· نونی