چرا عکس آپلود نمیشه؟
خسته س ‎- Hadi.Yalin
شماها چجوری میذارین پس ایشش ‎- نونی
درست شد الان :دی ‎- Hamed
آپلود میشه .. مشکلی نداره ! ‎- Caspian
شاید من چون با گوشیم؟ ‎- نونی
یه همچین پیغامی میده : You have 1 image files processing. Please wait a few seconds. Global queue size for images ‎- Caspian
فکر کنم محدودیت زمانی داره واسه آپلود عکس ! ‎- Caspian
هوووم شاید ‎- نونی