چ دوستتون دارم همه یجا جمعیم باز..بیاین بوستون کنم...جیییغ
من من اول من بوس ‎- Selma
سلمااا جیغیلی جیغیلی بوووسس ‎- نونی
اسمایلی جلو آوردن لپ ‎- mostafa
بوس میدن؟؟؟ ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
من دقیقا می‌خواستم کامنت گیلداد رو بنویسم. قبول نیست ‎- Makhmal
نفر آخر کیه؟ :دی ‎- Hadi.Yalin
منم میشه :دی ‎- hadi
بعله فلفل :)) مخمل مهم نیس کامنت تو قبوله مال گیلداد اصن حساب نی:))) ‎- نونی
نفر آخر کیه؟ ‎- MiM
یالین، هادی صدا نمیاد:)) ‎- نونی