چ دوستتون دارم همه یجا جمعیم باز..بیاین بوستون کنم...جیییغ
من من اول من بوس ‎· selma
سلمااا جیغیلی جیغیلی بوووسس ‎· نونی
اسمایلی جلو آوردن لپ ‎· mostafa
بوس میدن؟؟؟ ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
من دقیقا می‌خواستم کامنت گیلداد رو بنویسم. قبول نیست ‎· Makhmal
نفر آخر کیه؟ :دی ‎· Hadi.Yalin
منم میشه :دی ‎· hadi
بعله فلفل :)) مخمل مهم نیس کامنت تو قبوله مال گیلداد اصن حساب نی:))) ‎· نونی
نفر آخر کیه؟ ‎· MiM
یالین، هادی صدا نمیاد:)) ‎· نونی