راضیم ازتون..فک کردم سنگرو ترک کردین:دی
تو رفتی در سنگر خَیانتکار توئیتر ‎- mostafa
گیلداد سرعتش داغونه خب:))) ‎- نونی
بهترین سرعتو اینجا داری جطوری میگی ؟ ‎- حوسین
من عذر میخوام حوسین:)) ‎- نونی