راضیم ازتون..فک کردم سنگرو ترک کردین:دی
تو رفتی در سنگر خَیانتکار توئیتر ‎· mostafa
گیلداد سرعتش داغونه خب:))) ‎· نونی
بهترین سرعتو اینجا داری جطوری میگی ؟ ‎· حوسین
من عذر میخوام حوسین:)) ‎· نونی