گفتین فلشم کجاست؟
اوهوم گفتيم ‎- بــــــــــاران!
نگفتین آقا نیست:)) ‎- نونی
گفتيم ولى الان يادم نيس گفتم كجاس :دى ‎- بــــــــــاران!
=)))) @azadehgh65 ‎- نونی