اولین باره دارم استیج میبینم...خیلی ازش تعریف کردین به نظرم اینقد جای تعریف نداشت
تعریف مثبت نبوده خوب :)) ‎· Mamad