آخرش اینجا اسمش فرفر شد یا مکان یا چی؟
مکان فقط مهدیه تهران ‎- مـِـهدی❆
@mahdidavoudi: =)))))))) ‎- آیــــه!
یا مکان ! ‎- حوسین
اون که بعله دیگه چی ‎- نونی
@hosein1: ها خوبه:)) ‎- نونی