به هر دری میزنم تا دوازده بیدار بمونم..زندگی سخته اقا سخته...تازه بعدشم میبینی واحدا تموم شده باس صبر کنی تاصپ
تو ارشدم از اينكارا بايد بكنيد؟ ‎· بــــــــــاران!
چیزی نمونده تحمل کن تو میتونیییی ‎· Vivavida
@azadehgh65: آنفورچونیتلی ‎· نونی
@vivavida: ویدا اگه بدونی..مث این معتاداس قیافم:)) ‎· نونی
هااااا ‎· بــــــــــاران!