اتاق زنونه نداريم؟ سوال دارم :دى
چرا داریم به رباب بگو دعوتت کنه ‎· Sanach
هنوز به دنیا نیومدی؟ ‎· بولوار نیوفسکی
اره داریم صبر کن به رباب بگم بیایی گروهمون :D ‎· حســـــــنے
@sanach: گمونم کامنتاشو نمیخونه ‎· NaCm
@saeedlovely65: تو از کجا میدونی؟ :دی ‎· NaCm
@hssn67: منتظرم پس :دی ‎· NaCm