اتاق زنونه نداريم؟ سوال دارم :دى
چرا داریم به رباب بگو دعوتت کنه ‎- Sanach
هنوز به دنیا نیومدی؟ ‎- بولوار نیوفسکی
اره داریم صبر کن به رباب بگم بیایی گروهمون :D ‎- حســـــــنے
@sanach: گمونم کامنتاشو نمیخونه ‎- NaCm
@saeedlovely65: تو از کجا میدونی؟ :دی ‎- NaCm
@hssn67: منتظرم پس :دی ‎- NaCm