فريال سولماز فريال سهراب فريال امين. به اين شيش نفر راى بدين، من حالشو ندارم خسته ام
دغدغه ی مهمتری نداری؟ :)) ‎· عبدی
همون چون دغدغه مهمترى دارم حال ندارم راى بدم. تو راى بده ‎· NaCm
رای ما فقط نسیم ‎· عبدی
:)) شيرين زبون شدى :)) ‎· NaCm
ببین اون پلنگ کوه نشین شده گربه ی خونه نشین :)) ‎· عبدی
اره واقعا :)) ‎· NaCm
من به اميرحسين مژده اميرحسين رضا اميرحسين پانيدا راي دادم :))) فريال رو راي ندادم چون مطمئن بودم راي مياره :دي ‎· sousan
ئه سوسن اگه فريال يهو راى نياره چى؟:)) منم همين فكرو كردم خيالم راحت بود راى ندادم اصلا ‎· NaCm
راي مياره بابا كلي پسر بهش راي ميدن :))))) ‎· sousan
مظلوم اميرحسينم :'( ‎· sousan
خب خوبه پس :دى اميرحسين كدومه؟ ‎· NaCm
سنتي ميخونه توي تيم حامد نيك پي عه و شلوارش سوراخه و موهاش يه وري :دي ‎· sousan
شلوارش سوراخه=))) اها اونى كه چرا رفتى رو خوند؟ آخى :( خدا كنه حذف نشه گناه داره :( ‎· NaCm
آره همونه نه صددرصد حذف نميشه از پروردگار تقاضا دارم اين حسين و پارسا حذف شن :/ ‎· sousan
بذار تكرارشو ببينم يادم بياد حسين و پارسا كى بودن :))) آلزايمر گرفتم گمونم :| ‎· NaCm
حسين اونيه كه اخموعه و يسال از ايران اومده بوده آكادمي و قيافه ي عبوسي داره پارسام اونيه كه شبيه آقاي ببر توي پسرشجاعه =))) با فيگور بادي بيلدينگي ميشينه همش بازوهاشو قلمبه ميكنه ‎· sousan
:)))) سوسن عاشقتم با اين تفسير كردنت =))) حذف شن آقا حذف شن :))) ‎· NaCm
ديشب مرديم از خنده هر نفر رو يجور توصيف ميكردم:))))) اون آقا معلم موسيقي عه هم شبيه قصه هاي مجيده :)))) ‎· sousan
=)))) ‎· NaCm