فريال سولماز فريال سهراب فريال امين. به اين شيش نفر راى بدين، من حالشو ندارم خسته ام
دغدغه ی مهمتری نداری؟ :)) ‎- عبدی
همون چون دغدغه مهمترى دارم حال ندارم راى بدم. تو راى بده ‎- NaCm
رای ما فقط نسیم ‎- عبدی
:)) شيرين زبون شدى :)) ‎- NaCm
ببین اون پلنگ کوه نشین شده گربه ی خونه نشین :)) ‎- عبدی
اره واقعا :)) ‎- NaCm
من به اميرحسين مژده اميرحسين رضا اميرحسين پانيدا راي دادم :))) فريال رو راي ندادم چون مطمئن بودم راي مياره :دي ‎- sousan
ئه سوسن اگه فريال يهو راى نياره چى؟:)) منم همين فكرو كردم خيالم راحت بود راى ندادم اصلا ‎- NaCm
راي مياره بابا كلي پسر بهش راي ميدن :))))) ‎- sousan
مظلوم اميرحسينم :'( ‎- sousan
خب خوبه پس :دى اميرحسين كدومه؟ ‎- NaCm
سنتي ميخونه توي تيم حامد نيك پي عه و شلوارش سوراخه و موهاش يه وري :دي ‎- sousan
شلوارش سوراخه=))) اها اونى كه چرا رفتى رو خوند؟ آخى :( خدا كنه حذف نشه گناه داره :( ‎- NaCm
آره همونه نه صددرصد حذف نميشه از پروردگار تقاضا دارم اين حسين و پارسا حذف شن :/ ‎- sousan
بذار تكرارشو ببينم يادم بياد حسين و پارسا كى بودن :))) آلزايمر گرفتم گمونم :| ‎- NaCm
حسين اونيه كه اخموعه و يسال از ايران اومده بوده آكادمي و قيافه ي عبوسي داره پارسام اونيه كه شبيه آقاي ببر توي پسرشجاعه =))) با فيگور بادي بيلدينگي ميشينه همش بازوهاشو قلمبه ميكنه ‎- sousan
:)))) سوسن عاشقتم با اين تفسير كردنت =))) حذف شن آقا حذف شن :))) ‎- NaCm
ديشب مرديم از خنده هر نفر رو يجور توصيف ميكردم:))))) اون آقا معلم موسيقي عه هم شبيه قصه هاي مجيده :)))) ‎- sousan
=)))) ‎- NaCm