مهمونى دعوت شدم، در سواحل نيلگون شمال، اونم به مناسبت تولد خودم :| به چه زبونى بگم تولد نميخوام :( لاقل نميگفتن آدم سورپرايز ميشد يه چيزى
رشت ؟ :دی ‎· آبرار بهنام
نه مازندران. كنسل كردم به همه ضدحال زدم :دى ‎· NaCm