من كه خودم ولنتاين ملنتاين نداشتم ولى چند بيت شعر از خودم نوشتم و دادم دوستم تقديم كرد به دوسپسرش :))
واویلا :)))) شیر کنش اینجا لطفن :))) البته اگر مثبت 18 نیست و تو سبک ایرج میرزا نیست ‎· Mamad
 ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie: ممد:))) اتفاقا هميشه شعراى ايرج ميرزايى در وصف دوستام مينويسم و ميذارم تو گروه بچه ها ميخندن :)) ولى نه اين يكى واقعا عاشقانه بود خدايى :)) ‎· NaCm
@nacii: خوب دوس داشتی بذار بخونیم . منم یک دو بیتی داغون دارم. الانم مینویسم :))) ‎· Mamad
@mirzaie: بعدا كتابم چاپ شد يه جلدشو بهت هديه ميكنم :دى ايول برم بخونم پس ‎· NaCm