پارسال در چنين روزى من دفاع كردم :دى چقدر زود گذشت. يادتونه چقدر همه رو اذيت كردم تا برسم به دفاع؟ :))
روزى كه دفاع كردم دوستام به همديگه تبريك ميگفتن:)) دق كرده بودن ‎· NaCm
@nacii: :)) ‎· Mamad
@mirzaie: :D ‎· NaCm