سلام بر خوشگل موشگلاى موجود در مكان. حال و احوالتون چطوره؟
درود بر شما :) ‎· Mamad
@mirzaie: تنها خوشگل جمع تو بودى كه جواب دادى :دى درود بر تو ‎· NaCm