قبل اينكه بخوابم بگم كه دوستون دارم:* شايد ديگه فرصت نشه :دى شبخيرررررر
از این حرفها :/ :| ‎- Mamad
@mirzaie: صب بخيرررر:دى ‎- NaCm
شب خوش :)) ‎- Hamid6
@hamid6: به به ببين كى اينجااااااس ‎- NaCm
اومدم خواستگاریت :{' ‎- Hamid6
@hamid6: ئه وا ؛؛) :دى ‎- NaCm
والا :د ‎- Hamid6
@hamid6: دو نخطه خجالت :)) ‎- NaCm