قبل اينكه بخوابم بگم كه دوستون دارم:* شايد ديگه فرصت نشه :دى شبخيرررررر
از این حرفها :/ :| ‎· Mamad
@mirzaie: صب بخيرررر:دى ‎· NaCm
شب خوش :)) ‎· Hamid6
@hamid6: به به ببين كى اينجااااااس ‎· NaCm
اومدم خواستگاریت :{' ‎· Hamid6
@hamid6: ئه وا ؛؛) :دى ‎· NaCm
والا :د ‎· Hamid6
@hamid6: دو نخطه خجالت :)) ‎· NaCm