لطفا امشب فريال حذف نشه، باشه؟ مرسى ^_^
حذف شه آی بخندیم به ریشت=)) ‎- Boycott
@l3oyc0tt: حذف نشه من بخندم به ريشت الهى آمين -_- ‎- NaCm