عيد شما مبارك :* دمب شما سه چارك :دى
عید شما هم مبارک :* ‎· Mamad
@mirzaie: مرررسى ^_^ ‎· NaCm
سال نو شما هم مبارک :) :** ‎· بولوار نیوفسکی
@saeedlovely65: مرسى مرسى ^_^ ‎· NaCm
خواهش میکنم خواهش می کنم :) ‎· بولوار نیوفسکی