عيد شما مبارك :* دمب شما سه چارك :دى
عید شما هم مبارک :* ‎- Mamad
@mirzaie: مرررسى ^_^ ‎- NaCm
سال نو شما هم مبارک :) :** ‎- بولوار نیوفسکی
@saeedlovely65: مرسى مرسى ^_^ ‎- NaCm
خواهش میکنم خواهش می کنم :) ‎- بولوار نیوفسکی