پارسال بهار رشت بودم كه فرفر مرد. امسال بهارم برم رشت مكانتون بميره
فعاليت كه نميكنيد! همون بميره بهتره -_- ‎· NaCm
@nacii: نه اینکه خودت همیشه هستی ‎· hadi
من همه ش فعالیت میکنما :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
نفوس بد نزن خواهشا:دی ‎· Aliusha
@hadinik: من ميام لايك ميزنم كه براتون :دى ‎· NaCm
@saeedgreen: اره خدايى تو هميشه هستى بيا جلو اسمت ستاره بذارم:دى ‎· NaCm
@aliusha: بهار امسال نميرم رشت خيالتون راحت :دى ‎· NaCm
دمت گرم:دی ‎· Aliusha
@aliusha: :)) ‎· NaCm
@nacii: احسنت :)) جایی نرو امسال ‎· Mamad
@mirzaie: باشه فقط بخاطر تو نميرم كه يك تنه چراغ مكان رو روشن نگه داشتى تا الان :)) ‎· NaCm
@nacii: ممنونم ازت :)) :* ‎· Mamad
@mirzaie: قربون تو :دى ‎· NaCm
@nacii: مخلصم ، اند یو :دی ‎· Mamad