نهمين اينتريم رو در فرندفيد جديد اختصاص مي‌دم به غر زدن درباره ميزان رو مخ بودن همكارام
اینتری چیه؟ بگو فید بابا :)) ‎- فوهاد صا.
آخ آخ درد همیشگی من ‎- Vivavida