سهراب براي تولدم دوربين گرفته و دو هفته زودتر كادوم و تحويل گرفتم :D به يكي از آرزوهاي ديرينم رسيدم
مبارکه :) ‎- Makhmal
سلامت باشي :) ‎- nada
مبارک بااااشههه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
تنكس :** ‎- nada
مبارکت باشه:-) ‎- roshanak
خیلی مبارکه :) چه خوب ‎- ardvisoor
مبارکه نادا جان. از گل باقالی خبر نداری؟ ‎- Sanach
مبارکه، چطوری نادا؟ دلم برات تنگ شده بود کلی ‎- Siavash keshmiri
مبارکه :) چه مارکی؟ ‎- hadi
مبارکه. مدلش چیه؟ ‎- mostafa
مبارکه خیلی :) ‎- Hadi.Yalin
مبارکه :* ‎- Elec Girl
مبارک باشه هم دوربین هم تولدت ‎- Mahyaa مه‌یا
چه پیشوازیم رفته هنوز ماه تولدتم شروع نشده :))) کادوی خفنت مبارک تولدت ولی به وقتش مبارک :دی ‎- Vivavida
مبارککک ‎- MaryaM
مرسي بچها ها سلامت باشين كنونه هزار و دويست دي ‎- nada
مبارررکه، به به! دوربین یکی از بهترین هدیه هاست ‎- Medad Rangi