Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti dei gatti. (Eckhart Tolle)