من يادم نمياد آخرين عكس فرفرم چي بود ؟
عکسی که شراره های اتشت پوشیده نبود ‎· mostafa
اون خوشکل رو بزار ‎· حوسین
يادم نمياد :دي ‎· Nazaneen
فعلا اون عکس خفنه که من ازت گرفتم بذاز ‎· mostafa
حوسين من همه عكسام خوشگله :))) :| ‎· Nazaneen
گيلداد :)) فعلا اين عكس مشكوكه رو گذاشتم ‎· Nazaneen