من دقيقا از فرداي روزي كه فرفر تعطيل شد شروع كردم كلاس رفتن و درس خوندن تا هفته ي پيش كه قبول شدم ، اين بود ١٠ ماه گذشته ي من :دي
وکالت قبول شدی؟ :ی ‎- Hadi.Yalin
شانس آوردی فرفر نبود مزاحم بشه خانم وکیل :) ‎- hadi
آره هادي قبول شدم :دي / اونيكي هادي :دي دقيقا ديگه معتاد هيچي نبودم نشستم سر درس و مشقم :)) ‎- Nazaneen
ایول شام داره این دیگه :ی کی جواب وکالت اومد ؟ ‎- Hadi.Yalin
هفته ي پيش :دي در خدمتيم ‎- Nazaneen
کیک بی‌بی هم بده دیگه :دی ‎- Hadi.Yalin
آقا شام فودکرت من چی شد؟ :)) ‎- javadoo
هادي :)) ديگه بهانه اي نيست ، چشم :دي // جواد :)) بد ميگذره بهت ! ‎- Nazaneen
نه قربونت چرا بد بگذره :)) ‎- javadoo