هركيو ميخوام ساب كنم يه ربع طول ميكشه ،واسه امشب همين ٦ تا بسه
با فــــیــلـترشکن سرعت بهتره ‎· پَــرسان
آره پرسان ، منم با فيلتر شكن ميام ، بي فيلتر شكن اصلا باز نشد ‎· Nazaneen