اولین فید به یاد فرفر ...
نانی جون ✌ ‎- مـِـهدی❆
:-** ‎- ghazaaleh
:* ‎- Homa
بوس به همگی ... بلد نیستم ریپلای بدم یا ریپلای نداره؟ ‎- Nanii
ریپلای چیه کچل :)) چطور قبلا فرفر بودی پس؟ :))) ‎- mostafa
گیلی به جون تپلیت یادم رفته این قسمتش. خب ینی مثه خنگا می نشستیم زیر فید تا جوابمون عمل بیاد؟؟ :)))) ‎- Nanii