اولین فید به یاد فرفر ...
نانی جون ✌ ‎· مـِـهدی❆
:-** ‎· ghazaaleh
:* ‎· Homa
بوس به همگی ... بلد نیستم ریپلای بدم یا ریپلای نداره؟ ‎· Nanii
ریپلای چیه کچل :)) چطور قبلا فرفر بودی پس؟ :))) ‎· mostafa
گیلی به جون تپلیت یادم رفته این قسمتش. خب ینی مثه خنگا می نشستیم زیر فید تا جوابمون عمل بیاد؟؟ :)))) ‎· Nanii