به جون شما بلد نیستم آواتار عوض کنم. خنگم خودتونین
اینجا نوشته بود فک کنم https://mokum.place/help ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
مرسی ‎· Nanii