روم به دیفال، من چرا یادم میره بیام اینجا
:))) من فکر کردم دیگه نمیای میخواستم انسابت کنم ‎· ترانه لایف
ما رو دوست نداری؟:/ ‎· shompi
@ترانه لایف نگووووووو ‎· Nanii
@shompi هانی خب تو اونورم هستی ‎· Nanii
@nanii: کم می ام ‎· shompi