روم به دیفال، من چرا یادم میره بیام اینجا
:))) من فکر کردم دیگه نمیای میخواستم انسابت کنم ‎- ترانه لایف
ما رو دوست نداری؟:/ ‎- shompi
@ترانه لایف نگووووووو ‎- Nanii
@shompi هانی خب تو اونورم هستی ‎- Nanii
@nanii: کم می ام ‎- shompi