آنساب نکنین، ولنتاین نزدیکه
؟یعنی کادو میدن ‎- hadi
اسمایلی ممد؟ ‎- جولیا پندلتون
@hadi توکلت به خدا باشه جوون ‎- Nanii
@جولیا پندلتون دقیقا :)))) ‎- Nanii