بگم یادم رفته بود بیام اینجا یا خودتون می دونین؟
در جریانیم ‎- hadi
@میر آق دایی آرش جونی بابا دستم افتاد تا بت ریپلای بزنم آخه ... اسم بلندتر ازین نبود؟ ‎- Nanii
@hadi آورین به این هوش و درایت ‎- Nanii
@nanii تمرین املا میشه برات :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ما یادمون میره ضمیر ناخودآگاه مارا میکشونه اینجا :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛