بگم یادم رفته بود بیام اینجا یا خودتون می دونین؟
در جریانیم ‎· hadi
@میر آق دایی آرش جونی بابا دستم افتاد تا بت ریپلای بزنم آخه ... اسم بلندتر ازین نبود؟ ‎· Nanii
@hadi آورین به این هوش و درایت ‎· Nanii
@nanii تمرین املا میشه برات :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ما یادمون میره ضمیر ناخودآگاه مارا میکشونه اینجا :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛