شاعر در جایی فرموده: حالا لالای لالای لا لا لای لای #بیگازی
تحمل کنید دیگه چیزی به آخر زمستون نمونده :دی ‎- hadi
@hadi گفتم این هشتگ رو اینور نزده از دنیا نرم ‎- Nanii
@nanii: یه کیسه خواب کوهنوردی سه پوش دارم میخوای بدم بهت حداقل شبا راحت بخوابی :دی ‎- hadi
@hadi کو ندادی که بابا ‎- Nanii