توییتر من لاک شده. بیاین بگین چی کا کنم؟ میگه شماره بده کدت رو اس کنیم ولی تو لیستش ایران نیس
کمکککککک ‎· Nanii
ایران رو داره تو تنظیمات بخش مویابل بزنی می بینی . اگر پیدا نکردی از این سایت استفاده کن کد یه کشور دیگر رو بزنی تا آنلاک بشه http://receive-sms-online.com ‎· رضا
This phone number is registered with another account @رضا ‎· Nanii