یه هاپو چیه اونم نداریم
Screenshot_2016-02-15-17-13-49.png
این عکسه چیه الان اینجا؟؟ :))) ‎· Nanii
@nanii: شما فرستادی از ما میپرسی ‎· hadi
:)))))))))))))))))))))) فرفر المجانین ‎· Mardetanha
من برداشتمو از اين فيد نمي گم ...:))))) ‎· shompi
@hadi خودمم در جریان نیستم والا. بسوزه پدر بیسوادی :)) ‎· Nanii
@mardetanha درسته خل و چلم ولی نه دیگه درین حد که :))) ‎· Nanii
@shompi هانی توروخدا تحلیلتو بوگو. بلکه با خودم بیشتر آشنا بشم ‎· Nanii
@nanii: من فک کردم هاپو نکنه یه کشوریه تو دنبال کدش می گردی...روم سیاه:)))))) ‎· shompi
@shompi عاشقتم :)))))) عالی بودااااا ‎· Nanii
@nanii: قشنگ اومدم برداشت کردم توجیه کردم رفتم صدامم در نیمد:))) ‎· shompi
@shompi پاره پوره ماااااا ‎· Nanii
عکس مال وقتیه که توییترم لاک شده بود شماره می خواس. کد ایرانم تو لیستش نبود. فقط اینجا چه میکنه خدا میدونه :)) ‎· Nanii