به پسرای قدبلند حسودیم میشه، خوش تیپای عبضی :/
خودت فلانی به قد بلندا فش نده :د ‎- hadi
@hadi الان شوما ادعای قدبلندیت میشه؟؟ ‎- Nanii
@nanii: از من قد بلندتر! ‎- hadi
@hadi سلام عبضی ‎- Nanii
@nanii: خودتی ‎- hadi
@hadi عبضی برای جنس مذکره هااااا ‎- Nanii
@nanii: جدی عبضی برای مذکراس؟ یکی صبح تو توییتر بهم گفت عبضی...برام حالشو بگیرم:))) ‎- shompi
@shompi چی؟؟؟ آدرس بده خودم میرم هانی ‎- Nanii
چش نزن مارو خببب ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@nanii: حالا وایسا ببینیم چند تا چنار دیگه می تونیم زیر فیدت پیدا کنیم:)))) ‎- shompi
@shompi هانی باید بگم با مستندات ادعای عبضی بودن بکنن . ممکنه فیک باشن :))) ‎- Nanii
@میر آق دایی که اینطور! :)) ‎- Nanii