به پسرای قدبلند حسودیم میشه، خوش تیپای عبضی :/
خودت فلانی به قد بلندا فش نده :د ‎· hadi
@hadi الان شوما ادعای قدبلندیت میشه؟؟ ‎· Nanii
@nanii: از من قد بلندتر! ‎· hadi
@hadi سلام عبضی ‎· Nanii
@nanii: خودتی ‎· hadi
@hadi عبضی برای جنس مذکره هااااا ‎· Nanii
@nanii: جدی عبضی برای مذکراس؟ یکی صبح تو توییتر بهم گفت عبضی...برام حالشو بگیرم:))) ‎· shompi
@shompi چی؟؟؟ آدرس بده خودم میرم هانی ‎· Nanii
چش نزن مارو خببب ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@nanii: حالا وایسا ببینیم چند تا چنار دیگه می تونیم زیر فیدت پیدا کنیم:)))) ‎· shompi
@shompi هانی باید بگم با مستندات ادعای عبضی بودن بکنن . ممکنه فیک باشن :))) ‎· Nanii
@میر آق دایی که اینطور! :)) ‎· Nanii