وقتی یه سرویسکاری کارگری چیزی میاد مامانم وظیفه شو دیگه بلده. زنگ میزنه یه جوری که طرف متوجه بشه یه مکالمه درست میکنه که مثلا الان دارن میرسن خونه :))