میام اینجا حرفام یادم میره
چه وضعشه خوب یادداشت کن :) ‎- hadi
@hadi فک کنم معذبم هادی :))) یخم باز نشده ‎- Nanii
بیا بوست کنم یخت باز شه:* ‎- shompi
@shompi آخه تو بوس کنی که من اینجا جا نمیشم. باید برم تو فضا :**** ‎- Nanii