من اینجا ۲ دقیقه میرم بیرون صد تا آشنا می‌بیننم
کوجای مگه؟ ‎· hadi
@hadi ولایت ‎· Nanii
خاصیت ولایت همینه ‎· hadi
ایشالا تو ولایتتون با انگشت نشونت بدن. بگن همون پسره که بخت وا میکنی @hadi ‎· Nanii
ولایت ما اینجوریه که من کسی رو نمیشناسه ولی اکثرن منو میشناسن :) ‎· hadi
@hadi سیم هیر ... از همین دلخورم دیگه. همه آمارمو دارن ولی من کسیو نمی‌شناسم ‎· Nanii