من اینجا ۲ دقیقه میرم بیرون صد تا آشنا می‌بیننم
کوجای مگه؟ ‎- hadi
@hadi ولایت ‎- Nanii
خاصیت ولایت همینه ‎- hadi
ایشالا تو ولایتتون با انگشت نشونت بدن. بگن همون پسره که بخت وا میکنی @hadi ‎- Nanii
ولایت ما اینجوریه که من کسی رو نمیشناسه ولی اکثرن منو میشناسن :) ‎- hadi
@hadi سیم هیر ... از همین دلخورم دیگه. همه آمارمو دارن ولی من کسیو نمی‌شناسم ‎- Nanii