کراش رو بیخیال، دوان دوان نمیدن؟
دایرکت هم نمی دن حتی...هعی ‎- shompi
@shompi می‌بینی هانی؟ بی‌معرفت شدن ‎- Nanii
دوان دوان سرچ کردم به اینجا رسیدم:دی سلام علیکم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@Saeedgreen به به علیک سلام دوانی؟ ‎- Nanii
بله دوان با سابقه ای ام :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?