کراش رو بیخیال، دوان دوان نمیدن؟
دایرکت هم نمی دن حتی...هعی ‎· shompi
@shompi می‌بینی هانی؟ بی‌معرفت شدن ‎· Nanii
دوان دوان سرچ کردم به اینجا رسیدم:دی سلام علیکم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@Saeedgreen به به علیک سلام دوانی؟ ‎· Nanii
بله دوان با سابقه ای ام :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?