ددی مریضه :/
حواسم هس لایک نمی‌کنینا ‎- Nanii
مريضي لايك نداره هاني:/ ‎- shompi
خدا بد نده :/ ‎- hadi
@shompi راس میگی هانی :* ‎- Nanii
@hadi قربونت ‎- Nanii