شماها مگه غیرت ندارین؟! این خانم سین پشت سر ما حرف زده باس بیاین ماعارو بگیرین که مشت محکمی باشه بر دهانش
من نه ‎- shompi
داریم! خوب الان باید چیکار کنیم ؟ ‎- Mamad
رو چایی خیلی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi :))))))))) ‎- Nanii
:))))) ‎- shompi
@Mirzaie خب توضیح دادم چی کار کنیم ‎- Nanii
من نمی دونم چرا در مورد پسرای توییتر چیزی نگفته یقه دخترا رو گرفته:)))) ‎- shompi
@shompi همین دیگه! احتمالا مدیر دبیرستان دخترانه بوده ‎- Nanii
رفتم جامه دریدن بکنم دیدم پاک کرده مطلبو ‎- hadi
چی گفته بود؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)) @nanii: دایرکت ادرس بده ، فردا بیایم خدمتدون ‎- Mamad
ممنون هادی ‎- SaeedTheGiraffe ?