شماها مگه غیرت ندارین؟! این خانم سین پشت سر ما حرف زده باس بیاین ماعارو بگیرین که مشت محکمی باشه بر دهانش
من نه ‎· shompi
داریم! خوب الان باید چیکار کنیم ؟ ‎· Mamad
رو چایی خیلی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shompi :))))))))) ‎· Nanii
:))))) ‎· shompi
@Mirzaie خب توضیح دادم چی کار کنیم ‎· Nanii
من نمی دونم چرا در مورد پسرای توییتر چیزی نگفته یقه دخترا رو گرفته:)))) ‎· shompi
@shompi همین دیگه! احتمالا مدیر دبیرستان دخترانه بوده ‎· Nanii
رفتم جامه دریدن بکنم دیدم پاک کرده مطلبو ‎· hadi
چی گفته بود؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)) @nanii: دایرکت ادرس بده ، فردا بیایم خدمتدون ‎· Mamad
ممنون هادی ‎· SaeedTheGiraffe ?