این هاپو دیشبیه دل منو برررررده
2016-03-24_14.24.23.jpg
چه هاپو خریه :)) ‎- hadi
کشتیش بابا سگ رو اینجوری نمیگیرن ‎- alinba
@hadi خیلی خر بود هادی. دلم پیششه همش ‎- Nanii
@alinba موقع عکس گرفتن وول خورد اینطوری شد، حواسم بش بود ‎- Nanii