این هاپو دیشبیه دل منو برررررده
چه هاپو خریه :)) ‎- hadi
کشتیش بابا سگ رو اینجوری نمیگیرن ‎- alinba
@hadi خیلی خر بود هادی. دلم پیششه همش ‎- Nanii
@alinba موقع عکس گرفتن وول خورد اینطوری شد، حواسم بش بود ‎- Nanii