این هاپو دیشبیه دل منو برررررده
2016-03-24_14.24.23.jpg
چه هاپو خریه :)) ‎· hadi
کشتیش بابا سگ رو اینجوری نمیگیرن ‎· alinba
@hadi خیلی خر بود هادی. دلم پیششه همش ‎· Nanii
@alinba موقع عکس گرفتن وول خورد اینطوری شد، حواسم بش بود ‎· Nanii