هاپوی من میشی؟
از من فقط زرافگی بر میاد :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen نه زرافه به کارم نمیاد. مکان هاپو سراغ ندارین؟ ‎· Nanii
خدایا توبَ :0 ‎· Mamad
@Mirzaie :)))))) ‎· Nanii
مث اون کلیپااا ؟ :اوووو ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash دور شو منحرف ‎· Nanii
هاپو نداریم :| ‎· SaeedTheGiraffe ?