هاپوی من میشی؟
از من فقط زرافگی بر میاد :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen نه زرافه به کارم نمیاد. مکان هاپو سراغ ندارین؟ ‎- Nanii
خدایا توبَ :0 ‎- Mamad
@Mirzaie :)))))) ‎- Nanii
مث اون کلیپااا ؟ :اوووو ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash دور شو منحرف ‎- Nanii
هاپو نداریم :| ‎- SaeedTheGiraffe ?